TÜRKİYE 4.0: TÜRKİYE TURİZMİNDE DİJİTALLEŞME VE İNSAN İLİŞKİLERİ

  • Endüstri 1.0, turizm ve insan ilişkileri
  • Endüstri 2.0, turizm ve insan ilişkileri
  • Endüstri 3.0, turizm ve insan ilişkileri
  • Endüstri 4.0, turizm ve insan ilişkileri (eTicaret, eAcenta, eYönetim, 3D teknolojileri, Cloud, Robotlaşma, Modelleme, Simülasyon, Arttırılmıs Gerçeklik, Big Data)
  • Endüstri 4.0 turizm stratejileri ve insan ilişkileri (Almanya, Amerika, Kanada, İspanya, Hindistan, AB Genel)
  • Türkiye Turizm Endüstri 4.0 (Swot, case, öneriler)

Bilgi: topsakal.yunus@gmail.com